torsdag 28 januari 2016

Jesus är mitt liv, min hälsa
1. Jesus, är mitt liv, min hälsa, 
Jesus är min nådastol. 
Ja, han är min sköld och sol,
han, den enda som kan frälsa 
när i tro jag hjälp begär. 
Jesus allt mitt goda är. 

2. Utan Jesus jag fördärvas. 
Utan kraften av hans nåd 
vet jag inte hjälp och råd. 
Men med Jesus liv jag ärver, 
vinner frälsningen som bär. 
Allt mitt goda Jesus är. 

3. Har jag Jesus i mitt hjärta, 
se, då har jag all den fröjd 
som för evigt gör mej nöjd. 
Trygg jag går mot dödens smärta,
om blott Jesus är mej när 
och mitt högsta goda är. 

4. Dej, min Jesus, högst jag skattar 
och på dej jag litar visst, 
du mitt skydd mot ondskans list. 
Glad i tro din hand jag fattar, 
du som mina synder bär 
och mitt högsta goda är.

5. Jesus, hjärtats glädjekälla, 
du som genom tron är min, 
i ditt blod är jag ock din. 
Intet ont ska mer mej fälla 
eller skilja från dej här. 
Jesus, du mitt goda är. 

6. Din, min Jesus, vill jag vara, 
alltid här och evigt där. 
Framom allt är du mej kär. 
Döden blir ej någon fara, 
inget mer jag fruktar här, 
då mitt goda Jesus är. 

7. Jesus är mitt allt i alla. 
Jesus bor nu i min själ. 
Jesus gör mej alltid väl. 
Jesus, låt mej aldrig falla. 
Jesus jag i hjärtat bär. 
Jesus allt mitt goda är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar