torsdag 21 januari 2016

Se påskens ljus, o vilken fröjd1. Se påskens ljus, o vilken fröjd!
Nu klingar upp mot himlens höjd
till livets Gud vår lovsångs ljud.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja!
Guds Son är du, Marias son.

2. Se, han som är vårt påskalamm
och dog för oss på korsets stam
med seger gått ur graven fram.
Halleluja...

3. All synd och död, all mörkrets makt
han slog, som själv han förutsagt.
Nu frälsning erbjuds varje trakt.
Halleluja... 


4. Ja sjung, du jord, på alla vis
Guds ende Son ditt lov och pris!
Nu öppet står Guds paradis.
Halleluja...

*5. I både tid och evighet
dej vare pris, Treenighet,
så stor i nåd och helighet!
Halleluja...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar