tisdag 5 april 2016

För Herrens ord ska ingen skämmasAlt. koral:1. För Herrens ord ska ingen skämmas, 
dess kraft är Guds och inte vår. 
Om otrons höga våg ska hämmas 
och helas alla kyrkans sår, 
vi måste föra ordet ut 
från folk till folk till tidens slut. 

2. Guds ord har makt, det segrar vinner, 
ur fångenskap till frihet för. 
Det är en eld, som mäktigt brinner 
och brinnande vår ande gör. 
Det är en hälsokälla god, 
som ger den svage kraft och mod. 

3. Det är en not, som mänskor samlar, 
ett ljus i tidens mörka rum, 
där mången ännu går och famlar
för själens frälsning döv och stum. 
Det skänker frid i plågat bröst 
och ger åt sorgsna evig tröst. 

4. Det leder hem de vilsna söner, 
som än med svinmat nöjer sej. 
Det manar fram de trägna böner, 
som upp ur djupen höjer sej 
till livets Gud om nåd och frid, 
om kraft att kämpa livets strid. 

5. Det ska ej fåfängt komma åter, 
och Herren bjöd oss gå med hast 
och så det ut, om än han låter 
en annan skörda. Det står fast 
att himmel ska förgås och jord 
men aldrig någonsin hans ord. 

6. Ja, ordet skall helt visst församla 
en skara stor i Jesu tro 
av alla folkslag, unga, gamla, 
som njuta får en salig ro 
i Herrens hus till evig tid 
med jubelsång i ständig frid. 

7. Så blygs då ej för nådens lära, 
för evangelii frälsningskraft! 
Ja, låt dess must din ande nära 
med läkedom och livets saft, 
så att du modigt kan gå fram 
och alltid peka på Guds Lamm!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar