söndag 10 april 2016

Så stark och god1. Så stark och god
min herde Jesus är,
han gav sitt blod,
ja, nådens djupa flod
för att rädda alla här.
Han känner mej
vid sitt bord,
i sin hjord,
jag känner honom än
som själens bäste vän.
Han ger gåvor utan tal
och igenom dödens dal
leder mej till himlens sal.

2. Jag uppmärksam
vill följa in och ut
där du går fram,
jag är ditt eget lamm,
du min herde och min Gud!
Samla ihop
dina får,
de som går
utspridda här och där,
o Herre Jesus kär,
samla dem i fållans frid, 
föd dem i din fagra lid,
värna dem till evig tid!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar