fredag 22 april 2016

Vår Herre som i Edens land
1. Vår Herre som i Edens land
bad första brud och förste man
att stå varann så nära,
kom med välsignelse till dem
som vill i kärlek bilda hem,
ditt stora namn till ära,
så de
både
lusten, nöden,
intill döden
lär sej dela,
så din nåd bär upp det hela.


2. Vi ber för hem och folk och värld,
lys frid och fred vid hemmets härd
och över hela jorden.
Kom, Herre Jesus, bli vår gäst
i både vardag, helg och fest,
ditt ord ger ljus på borden.
Led oss,
med oss
gör ett under
alla stunder,
för oss nära
intill dej och våra kära.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar