tisdag 12 april 2016

Hör jag rätt, o Jesus, har du blivit

1. Hör jag rätt, o Jesus, har du blivit
gjord till synd för alla för att vi
genom dej, som din apostel skrivit,
//: Guds rättfärdighet nu skulle bli? ://

2. Inte nog att Fadern är försonad,
vreden stillad, straffet efterskänkt,
inte nog att syndaren blir skonad -
//: här är mer än någon mänska tänkt! ://

3. För här hör jag ju att jag har blivit
Guds rättfärdighet igenom dej,
jag som ej vad lagen krävde givit
//: men har fullt av synder inom mej ://

4. Jag min Guds rättfärdighet? Vad under!
Jag fullkomlig, helig inför Gud?
Ja, så visst som han nu alla stunder
//: ser mej stå i din försoningsskrud ://

5. För så visst du dej för mej utgivit
och en gång är gjord till synd för mej,
har jag nu i kraft av bytet blivit
//: Guds rättfärdighet igenom dej ://

6. Om jag riktigt kunde tro det, Herre!
Vad jag skulle jubla varje dag!
Men mitt hjärta är så trångt, dess värre,
//: och min tro, den är alltjämt så svag ://

7. Men jag tror dej, Herre, hjälp min otro,
och behåll mej ständigt hos dej kvar,
och förvara trots all strid och oro
//: kronan du mej redan vunnit har ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar