söndag 17 april 2016

I tron jag ser din pina
1. I tron jag ser din pina,
ditt lidande, din död.
Jag ser i såren dina
ett hopp i all min nöd.
Vår synd och skuld dej sårat,
mitt straff, min dom du bar,
och därför jag dej lovat
mitt liv och allt jag har.

2. Vår nöd du såg och kände
och synder fler och fler.
För oss, för min skull sände
Gud Fader dej hit ner
att törnekronan bära,
ja, lida korsets död,
en fallen värld att lära
var frälsning finns från nöd.

3. Envar som synden känner
och domens tyngd också,
förbannelsen som bränner
när synden trycker på,
o kom, se Jesu hjärta,
han har dej evigt kär!
Han ropar i sin smärta:
"Nu allt fullbordat är!"


4. Så Jesus uppfyllt lagen
när han på korset dog.
Ja, salig är den dagen
då allt han på sej tog!
Låt sorgen alltså fara
och Herrens nåd begär,
du kan ju glad få vara,
då skulden gäldad är!

5. Guds rike här på jorden
ett nåderike är!
Ta vara då på orden:
Din synd förlåts dej här!
Från syskon får du höra
Guds ord som löser dej.
Hans väg så smal ska föra
till himlen dej och mej.

6. Försoningsblodet gjuts nu
som balsam på ditt sår,
i överflöd dej bjuds nu
en nåd som jämt består.
Så hör då, bror och syster,
och sjung din glädjesång!
Så många som dej lyster
bjud in på samma gång!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar