fredag 22 april 2016

Jag är en gäst på jorden
1. Jag är en gäst på jorden,
mitt hem det finns ej här.
Men jag får tro de orden:
mitt hem i himlen är.
Långt bortom tidens strand,
där i Immanuels land.
Jag är en gäst på jorden,
mitt hem i himlen är.

2. Där har jag många vänner
där möts vi snart igen,
och en bland dem jag känner
som är min bäste vän:
det är min Herde god,
som göt för mej sitt blod.
Jag är en gäst på jorden,
mitt hem i himlen är.

3. Till detta land jag vänder
min håg och hämtar mod.
Jag ser dess sköna stränder
vid livets klara flod.
En liten, liten tid,
sen kommer han med frid.
Jag är en gäst på jorden,
mitt hem i himlen är.

4. Där finns ej sorg, ej smärta,
där finns ej någon nöd,
där gråter inget hjärta,
där finns det ingen död,
men fröjd och härlighet
och evig salighet.
Jag är en gäst på jorden,
mitt hem i himlen är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar