lördag 4 oktober 2014

Den port är trång, den väg är smal1. Den port är trång, den väg är smal
som till Guds rike bär,
dock finns det rum i himlens sal
//: för dej, vem än du är ://

2. Se, än är himlen inte full,
än finns det rum för dej!
I Jesu namn, för Jesu skull
//: dess portar öppnar sej ://

3. Fast tusen sinom tusen står
i vita kläder där,
av Herrens nåd åt dej också
//: ett rum förvarat är ://

4. I Jesu hjärta, där är rum
och i hans paradis,
så lär mej evangelium -
//: Gud vare därför pris ://

5. Gud vare pris, att även jag
får i den staden bo
den långa evighetens dag
//: i ostörd frid och ro ://

6. I ostörd frid och salighet,
ja, vilken ljuvlig lott!
Säll var och en i evighet
//: som borgarskap där fått ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar