söndag 5 oktober 2014

Du Herrens vän som mången gång får gråta1. Du Herrens vän, som mången gång får gråta
och lider av det ondas makt i dej
och för dej själv och andra är en gåta,
minns att Guds helgon ej slapp undan, nej!
I sej förtappade, i Kristus blott
rättfärdiga och heliga de gått.

2. Så låt behaga dej Guds Andes tuktan!
Säg ja till domarna i Herrens ord,
så att du kan bli kvar i Herrens fruktan
och stilla bli vid nådens rika bord,
där ljuvligt han hugsvala vill din själ
med ordet om att Kristus allt gjort väl.

3. I dej fördömd, ja, men i Kristus salig!
Han din rättfärdighet hos Fadern är.
I honom ren, fast du har synd otalig
och smärtsamt känner att du har den kär.
Allt ont som än sej i ditt hjärta rör
är sonat i hans dyra blod, ja, hör!

4. Du Herrens vän som mången gång får gråta
och lider av det ondas makt i dej
och för dej själv och andra är en gåta
- var glad, den sälla dagen närmar sej,
då allt som hör det första till är slut
och fri och glad du går ur trängseln ut! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar