onsdag 29 oktober 2014

Nu stunden är kommen1. Nu stunden är kommen, o saliga fröjd,

den stund som bebådad är vorden,
då Anden sej sänker från himmelens höjd
att bygga Guds kyrka på jorden.
Vad tröst och vad trygghet det budet oss bär,
att Hjälparen, sanningens Ande, är här,
som lovats i mästareorden!

2. De fromma som bidat i längtan och hopp
får skåda Guds väldiga under.
Ej löftena glömts under tidernas lopp,
de vilar på klippfasta grunder.
Med tungor av eld ger nu himmelen svar
på brinnande böner och suckan, som var
så tung under tvivlande stunder.

3. Ej fåfängt förklingar den mäktiga röst
som bot i Jerusalem bjuder.
Det går likt ett styng genom tusende bröst,
när Petri förkunnelse ljuder.
Guds kyrka nu föds i den heliga stund,
och än står hon fast på sin eviga grund,
hur tiden än stormar och sjuder.

4. O människa, gläd dej och prisa din Gud,
som dej med sin Ande hugsvalar,
och var ej en träl under bokstav och bud,
när nåden från himmelen talar.
I ordet och bönen du friheten får
och mod i ditt hjärta, om vägen än går
igenom de mörkaste dalar.

5. O Jesus, din helige Ande oss sänd
att väcka vårt domnade sinne!
Och giv att din sanning av oss blir bekänd,
bevarad i hjärta och minne.
Försmäktar vår själ under ångest och strid,
låt komma din Ande med strömmar av frid,
där glädje och styrka vi finner. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar