lördag 18 oktober 2014

Låt mej börja med dejAlt. koral:1. Låt mej börja med dej,
o min Frälsare kär,
varje år som du skänker mej än.
Låt mig börja med dej
varje dag du ger här
och förnya mitt uppsåt igen
att vara för evigt din egen.

2. Låt mig börja med dej,
i ditt heliga namn,
det som ensamt har frälsning i sej.
Håll mej tätt intill dej,
i din trofasta famn.
Där är trygghet och vila för mej,
trots oron där ute i världen.

3. Låt ditt levande ord
bli det ljus, i vars sken
jag alltjämt vandrar framåt med dej.
Varje gryende dag
två mej vit, två mej ren
i det blod som har runnit för mej
från korset en gång, Herre Jesus.

4. Låt mej börja med dej,
men hör ännu en bön:
Låt mej sluta min vandring med dej.
Och när dagen är slut,
ge mej vilan så skön,
tills ur sömnen du uppväcker mej,
att leva med dej i ditt rike.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar