onsdag 1 oktober 2014

En tillflykt hos Jesus jag funnit1. En tillflykt hos Jesus jag funnit,
en tillflykt i glädje och sorg.
För mej har han kämpat och vunnit,
försoningen är nu min borg.
Där finner jag alltid ett näste
hur illa det än har gått,
i nöden, i döden ett fäste
- mitt straff har min Jesus utstått.

2. Som Jesus kan ingen hugsvala
och ingen kan mena så väl
och ingen så hjärtligt tilltala
min skrämda och sargade själ.
Nej, vänner, nog kan de ju mena
så väl och ge goda råd,
men hjälpa, det kan han allena
och nåd får jag alltid som nåd.

3. Jag står nu i Frälsarens lydnad
rättfärdig och ren inför Gud.
Se, Sonens förtjänst är min prydnad,
jag önskar ej få bättre skrud.
Eländig, förtappad, förlorad,
se, detta är min attest.
Till barn uti Kristus utkorad
är jag både konung och präst!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar