tisdag 7 oktober 2014

O du som ser, o du som vet
Alt. koral:1. O du som ser, o du som vet
vart stackars väsens hemlighet,
som också vet, långt mer än jag,
mitt väsens natt och dag,
tag allt jag äger i din hand,
bränn slagget med din renhets brand
och låt mig leva i ditt land,
min Fader och min Gud.

2. Om än den väg som för till dig
är smärtornas och dödens stig,
så lär mig vilja, Gud, ändå
den tunga vägen gå.
Den gång du viskade ditt "Bliv!"
du ville mening i mitt liv.
Din mening i mitt väsen skriv,
min Fader och min Gud.


(Texten är publicerad här med tillstånd från Vännernas samfund, som innehar copyrighten fram till 2035).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar