lördag 18 oktober 2014

Tack Jesus, ja, tack för det ord vi har fått
1. Tack, Jesus, ja, tack för det ord vi har fått,
som säger att allt nu är väl,
att lösen är gillad, att allt nu är gott
och friköpt var människosjäl.

2. Så ta oss nu, Jesus, och led du oss fram,
ja, sköt oss och bär oss också!
Sök upp och församla de många små lamm,
som ännu förskingrade går!

3. En gång när du kommer att hämta din brud
från nödens och tårarnas land,
då ska hon bli klädd i din snövita skrud,
få krona och palm i sin hand.

4. Och sedan hon evigt får sjunga så glad
ditt lov med all himmelens här.
Vad jublet blir stort i den himmelska stad,
vad lust och vad salighet där!

5. Ja, tänk, vilket brus utav harpor och sång
det hemma i himmelen är!
Där blir inte tyst om vår Jesus nån gång.
Halleluja, vore vi där!

6. Det närmar sej målet med varje minut,
och framåt det ilar så fort.
Banéret vi segrande höjer till slut,
då är vi ju hemma, så stort!

7. För blodet får syndare komma helt fritt;
du kommer väl med oss, så säg?
Följ med och besinna att valet är ditt,
Gud levande väg är för dej!

8. Och vägen är Jesus, den enda som går
till nya Jerusalems stad!
Så ila framåt, och snart vila du får
och sjunga där uppe så glad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar