söndag 5 oktober 2014

Mänska som så mycket gott1. Mänska som så mycket gott
av din Herres hand har fått,
använd ditt förnuft och lär
dej hur ljuvlig Herren är!

2. När du solen skåda får
som på himlavalvet går,
när du blommans fägring ser,
Herrens godhet mot dej ler.

3. Till att prisa Herren Gud
manar dej de tusen ljud
som från luftens fåglar går,
där de färdas utan spår.

4. Är för känseln något gott,
när du smak på något fått,
när du erfar ljuvlig lukt:
offra dina läppars frukt!

5. Ej blott makt hör Herren till,
han din Fader vara vill.
Var hans barn och fröjda dej

att han vill förbarma sej!

6. Prisa Gud, men ej som slav,
Kristus barnaskap dej gav!
Den som tror till himlen går,
honom evigt skåda får.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar