söndag 5 oktober 2014

Du, Gud, kan rättvist döma
1. Du, Gud, kan rättvist döma,
ty allt du ser och vet.
Ej ondskan sej kan gömma
för din allvetenhet.
Den som vill dej bedraga,
den kommer snart på skam,
du inom kort kan laga
att sveket kommer fram.

2. Om jag ej ärligt menar,
o Herre, inför dej,
med fromhet synd förenar,
o du som känner mej,
på nytt mej utrannsaka
och fostra mej i nåd,
mej hjälp att bedja, vaka
mot hjärtats överdåd.

3. Du, Herre, mej bevare
från svek och skrymteri.
Från biavsikter vare
min tro och kärlek fri.
När bön och lov jag övar,
må det av hjärtat gå,
och när min tro du prövar,
må jag mitt prov bestå.

4. Vill satan mej förleda,
o Jesus, bed för mej!
Må du mej själv bereda
att heder göra dej!
Och när med ångerns smärta
jag själv fördömer mej,
du vittne för mitt hjärta
att nåd jag får av dej.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar