måndag 6 oktober 2014

Kan du lämna ditt hjärta för tidigt åt Gud?Alt. melodi:1. Kan du lämna ditt hjärta för tidigt åt Gud,
som så tidigt dej slöt i sin famn?
Kan du börja för tidigt att älska hans bud
och bekänna för världen hans namn?

2. Tror du ungdom och vår inte passar för Gud,
inte lovsångens jublande röst?
Månne hellre de tunga, de klagande ljud
i den kalla och vissnande höst?

3. Tror du glädjen i livet blir mindre med Gud?
Skall var ros sina blad börja strö
för den levande fläkt? Tror du sångernas ljud
då ska tystna på vägen och dö?

4. Nej, du vet ej vad lycka, vad salighet är,
förrän Jesus har blivit din vän
och fått släcka den evighetstörst som dej tär,
om än ofta fördold för dej än!

5. Kort och ytlig blir glädjen och kylig din vår,
om ej Jesus får ge dej sin frid!
Men med honom du trygg mitt i stormarna står,
med ett mål i en växlande tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar