måndag 19 maj 2014

Då jag med bönen Fader vår
AMEN

1. Då jag med bönen "Fader vår" 
till Gud, min Fader kom, 
är det då säkert att jag får 
det jag bad honom om? 
Ja, han har gett mej Andens pant 
och Jesus lärt mej be. 
Vad Herren sagt är visst och sant, 
ja, amen, det ska ske! 

2. Och detta är det högsta av 
Guds trofasthets bevis, 
att han sin käre Son oss gav, 
sin nåd till evigt pris. 
Se, han vårt rätta Amen är! 
Kring honom står i glans 
likt en otalig stjärnehär 
Guds alla löftens krans! 

3. Så är den grund som bönen fått 
ej oviss eller svag. 
Till denna enda grunden blott 
har Gud ett gott behag. 
Han lovat att i Sonen kär 
ta mot vårt hjärtas bön. 
Ja, Jesus bönens Amen är 
och själv den trognes lön. 

4. Ja, om du Herren Jesus Krist 
av hjärtat håller kär, 
du trons förvissning ges till sist 
att få vad du begär. 
Ty han dej då till ljus och tröst 
sin gode Ande ger, 
som säger amen i ditt bröst 
till vad du honom ber.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar