lördag 31 maj 2014

Låt bli att ängslig gå

Alt. koral:


Alt. koral:1. Låt bli att ängslig gå!
Du slipper gå förlorad!
Betänk att Jesus burit all din dom och nöd!
Du blev av honom då
till evigt liv utkorad,
när han för dej och mej och världen all blev död.
Behjärta detta,
dej därav mätta,
det räcker till i evighet att leva av!
Så var då ej försagd,
se, grunden är nu lagd
att evigt bygga, bo och stödja sej uppå.
Kom, låt oss tacka Frälsaren som ställt det så!

2. Vi hakar fast vår tro
i Medlarens försoning,
sen låter vi det som han vill gå vind för våg.
Vi njuter salig ro 
i denna trygga boning,
från allt vad oro heter är nu vänd vår håg;
ty saligheten
och härligheten
i alla evigheters evighet är vår.
Ja, fröjda dej, min själ,
förgät allt jordens gräl,
och sträck din ande upp till himlens tempelkor!
Där är din far, din bror och hela släkten stor.

3. Jag är ock hemma där,
fast hyddan nere vankar.
Mitt hemvist är hos Gud och milde Frälsaren.
Helt viss jag därpå är,
ej felar mina tankar,
att även jag har fått ett hem i himmelen.
Där är mitt näste,
mitt bo och fäste,
mitt paradis, o ja, min stora, fria stad.
Mitt arv är i förvar
hos Gud, min käre Far,
dock fattas mej för denna tid ej minsta grand,
men en gång får jag arvet helt utav hans hand.

4. Jag lever och jag dör
i Jesu trygga armar,
jag för hans ögon är, i honom är min frid.
Där ingen bort mig för,
fast fienderna larmar,
det är mej nog att Jesus är mej evigt blid.
Mitt hjärta glädes,
ty mej tillstädes
att gå inom förlåten till min rätte man.
Hans kärleks överflöd,
hans marter, blod och död
är det, vari min frid och salighet består.
Ja, amen, det är sant, idag liksom igår!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar