torsdag 1 maj 2014

O hur lycklig är ej den

Vulpius´ koral i Bachs version:


Vulpius´ koral i allsångsversion:


The Parish Choir 1850 efter Thibault av Navarra på 1200-talet:1. O hur lycklig är ej den
som sin Jesus funnit,
äger honom till sin vän,
frid i honom vunnit!
Ty av allting på vår jord
är blott ett nödvändigt:
äga Jesus och hans ord
som sin del beständigt.

2. Vad är ära, rykte, guld?
Stoft, som snart försvinner.
Verklig frihet från all skuld
vi i Jesus finner!
Vad man än ifrån oss tar:
lycka, hälsa, vänner,
har vi dock det bästa kvar:
Herren själv oss känner.

3. Jesus, du min skatt, min sköld,
klippa, borg och fäste,
ljus i mörker, sol i köld,
vän den allra bäste,
lugn i stormen, hjälp i nöd,
tröst i sorg och smärta,
kraft i svaghet, liv i död,
dej tillhör mitt hjärta!

4. Två mej i ditt dyra blod
ren från synder alla,
fyll min själ med himmelskt mod,
hjälp mej att ej falla.
Led mej med din käpp och stav,
var mitt allt i alla,
väck mej sist ut ur min grav
och till himlen kalla! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar