måndag 26 maj 2014

Herre, samla nu oss alla


Alt. koral:

Alt. koral:1. Herre, samla nu oss alla
kring ditt underbara ord!
Likt ett vårregn låt det falla
på vårt hjärtas torra jord.
Må du oss din Ande sända
och din eld ibland oss tända,
//: låt ett nådens under hända,
Herre, vid ditt rika bord! ://

2. Lär oss att i tro ta vara
på det ord oss givet är!
Led oss i ditt ljus, det klara,
på den väg som till dej bär!
Gör vårt hjärta för dej stilla,
låt ej otron oss förvilla,
//: Herre, låt oss ej förspilla
nådens stund, som nu är här ://

3. Må vi akta på den tiden
då du söker oss, o Gud!
Snart är nådens dag förliden

och vi får ej flera bud.
O, så hjälp oss nu att höra
vad vår själ kan saliggöra,
//: öppna du vårt hjärtas öra
och förnim vårt böneljud! ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar