söndag 11 maj 2014

Pris ske dej, Jesus, som nåd åt oss vunnit

Alt. koral:1. Pris ske dej, Jesus, som nåd åt oss vunnit!
Evig den prästvigning är som du fick.
Du med ditt blod som på korset har runnit
levande in i Guds helgedom gick.
Du åt oss vunnit en evig försoning,
vägen är öppen till himmelens boning.

2. Den som i Frälsarens blod blivit renad
må honom prisa med hjärta och röst!
Tillgång till Fadern kan ej bli förmenad
någon som äger i Jesus sin tröst.
Fröjdas med bävan, ja mitt under gråten:
himlen är öppen, vår synd blir förlåten!

3. Upp dit du gått du oss slutligen tage,
Jesus, med dej nu till Fadern vi går.
Du våra hjärtan med kärleken drage
dit, där de trogna sin nådelön får.
Giv oss den trösten, när hän vi skall fara,
att för oss himmelen öppen skall vara! 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar