fredag 30 maj 2014

Nu går ett nådigt Herrens år1. Nu går ett nådigt Herrens år
i evighetens hamn
och hela världen återfår
ett nytt i Jesu namn.
Oändlig nåd har Gud oss gett,
och Herren Jesus den berett.
//: Halleluja, vår Gud! ://

2. Han mången ljum och iskall själ
gjort med sin kärlek varm.
Han mången bunden syndaträl
förlossat med sin arm.
Och Herden god fört fåren fram,
själv nådigt vårdat sina lamm.
//: Halleluja, vår Gud! ://

3. Ack, ville hela världen gå
till fårahusets dörr!
Då skulle varje mänska få
ett bättre år än förr
och varje dag bli jubelfest
hos nya testamentets präst!
//: Halleluja, vår Gud! ://

4. Och Herren vill att så ska ske,
han kallar oss till sej.
Han är en Gud för syndare,
o Gud, vi prisar dej!
Håll över oss din milda hand
och tänk i nåd på Sveriges land!
//: Halleluja, vår Gud! ://

5. Ditt evangelium, ditt ord
låt rätt förkunnat bli,
att själen bjuds till nådens bord
från dundrens Sinai!
Giv Andens ljus åt syndens barn
och riv du sönder satans garn!
//: Halleluja, vår Gud! ://

6. Sörj du för oss, o Herre själv,
så blir ju allting väl!
O Jesus, dränk i nådens älv
allt kiv och syndigt gräl!
Tänd tro och kärlek bland oss så,
att Kristi sinne råda må!
//: Halleluja, vår Gud! ://

7. Nu sjunger vi med himlens här:
Halleluja, vår Gud!
Ett evigt tack vi nu frambär:
Halleluja, vår Gud!
Nu allt vad liv och anda har
uppstämme lov till Gud, vår Far:
//: Halleluja, vår Gud! ://

[Textbearbetning och copyright Lennart Johansson, källa sångboken Lova Herren 1987,
publ. med tillstånd]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar