lördag 31 maj 2014

Se till mej i nåd
1. Se till mej i nåd,
led mej i ditt råd,
käre Fader i det höga!
Låt ej synd och flärd
eller kött och värld
vända bort från dej mitt öga!
Må jag vara funnen uti Kristus blott,
verkligen i honom äga del och lott!
Se till mej i nåd,
led mej i ditt råd,
käre Fader i det höga!

2. Låt din Ande god
ge mej kraft och mod
att din vilja gärna göra!
När jag oviss är,
hjälp mej, Herre kär,
att din röst då kunna höra.
Och i samma stund din vilja blir mej klar,
lär mej följa den av hjärtat alla dar!
Låt din Ande god
ge mej kraft och mod
att din vilja gärna göra!

3. Bjud mej vad du vill,
ge blott kraft därtill,
du som allt förmår allena!
Verka det i mej
som behagar dej,
och behåll mej vid det ena,
att jag dej av hjärtat alltid frukta må
och i trons förening alltid med dej stå!
Bjud sen vad du vill,
ge blott kraft därtill,
du som allt förmår allena!

4. Led mej vid din hand
genom stridens land
hem till rätta fadershuset;
led och för mej så
att jag vandra må
som ett ljusets barn i ljuset!
Och när livets afton nalkas småningom,
också i min sista strid med seger kom!
Led mej vid din hand
genom stridens land
hem till rätta fadershuset!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar