lördag 31 maj 2014

Jesus, själens enda tröst


Alt. koral:


1. Jesus, själens enda tröst,
ge mej skydd invid ditt bröst,
medan havets vågor slår,
vilda stormar kring mej går.
Mej i dina armar slut
till dess stormen rasat ut,
led mej under resan lång
fram till himlens hamn en gång!

2. Annan tillflykt har jag ej,
lämna mej ej ensam, nej!
Hjälplös ser jag upp till dej,
uppehåll och trösta mej!
Du är all min tröst, mitt stöd,
enda hjälp i liv och död.
Stanna kvar hos mej och var
mot det onda mitt försvar!

3. Jesus, du är nog för mej,
mer än allt jag har i dej.
Du som är den svages stöd,
hjälp och lindra i all nöd. 
Du har idel helighet,
jag har orättfärdighet,
jag är oren, full av skuld,
du är nådig, god och huld.

4. Nåd i överflöd du ger
nåd för synd och skam du ser,
låt mej genomtvagen bli,
fri och helad inuti.
Du är livets källa klar,
låt den strömma underbar,
bli en källa inom mej
som för evigt ärar dej.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar