lördag 31 maj 2014

Kom nu alla, ljuder ordet
Alt. koral:


1. Kom nu alla, ljuder ordet
från den gode Herdens mun.
Kom nu alla till den fria,
till den öppna Sions brunn!
Här är vila för den trötte,
läkedom för varje sår,
här är mitt i jordens vinter
försmak av en himmelsk vår.

2. Ljuvliga och glada budskap,
kära evangelium,
kalla, samla alla, alla
från de skilda jordens rum:
vinnaren på livets höjder,
fången i sin dystra cell,
barnet i sin ljusa morgon,
åldringen i livets kväll!

3. Under solen, säger Skriften,
är dock allt fåfänglighet,
inget band som inte brister
hur vi än vill knyta det,
ingen blomma som ej fäller
sina blad för höstlig vind,
ingen ros som inte vissnar
på den glada ungmöns kind.

4. Må vi därför lyfta blicken
över jordens skuggor opp,
lyfta blicken högt mot målet
för vårt vissa framtidshopp.
Där är glädjen evigt hemma,
Herren Jesus själv är där.
Men hans starka armar bär oss
alla dagar även här.

5. Ja, de sträcks, hans herdearmar,
dag från dag och år från år
efter dej och mej beständigt,
där vår väg i djupet går.
Och de sluter sej så gärna
med osäglig trofasthet
kring det hjärta, som på jorden
ingen annan tillflykt vet.

6. Hur de faller, livets lotter,
och vad än oss trycker än,
må vi dock till honom ila
varje dag på nytt igen!
Må vi vila vid hans löfte:
"jag ska ge er frid och ro",
tills vi saligt i hans gårdar
snart till evig tid får bo!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar