måndag 19 maj 2014

Havens hav är nådens havAlt. svensk koral:1. Havens hav är nådens hav, 
över grus och gräs och grav 
svallar vindens mjuka brus, 
väller sommarns varma ljus. 

2. Herrens hav är kring vår ort. 
Här har himmelen sin port. 
Boken öppnas, livets älv, 
solen som är Kristus själv. 

3. Släcks en gång vår sommar ut, 
nådens hav har inget slut. 
På dess strand i himlens land 
samlas vi av Herrens hand.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar