lördag 24 maj 2014

I Lammets död och smärta

1. I Lammets död och smärta
består mitt nådaval,
i hans uppstungna hjärta
och i hans själakval
jag anser mej intagen,
förlossad, friköpt nog
och detta på den dagen 
då han på korset dog.

2. Ja, ville varje tunga
om det som Jesus gjort
predika, tala, sjunga,
så nåddes målet fort.
Ni herdar, troget ropa
i Andens höga värv,
så att vi allihopa
må räddas från fördärv!

3. Nu kom, ni mänskor alla
till nådastolen fram!
Bland oss låt evigt skalla:
Halleluja, Guds Lamm!
Ha evigt pris och heder 
av dina köpta får!
Så glädjen ut sej breder:
Guds salighet är vår!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar