måndag 19 maj 2014

Min Gud, jag sjunker ner


1. Jag tänker på min Herre,
som alltid gjorde gott.
Den tack han fick för hjälpen
var spikar, hån och spott.
Han spikades på korset
för vad han gjort och sagt,
och folket ropa´  retsamt:
"Kliv ner om du har makt!"
Men du blev kvar på korset,

du dog i maktlöshet.
Så klart att dina vänner 
blev rädda då och smet.

2. Jag tänker på dig, Herre,
du känner all tortyr,
du är där fångar plågas
och där förföljda flyr.
Du känner till all ondska,
du vet vad våldet kan,
men du är ändå starkast
som döden övervann.
Din kärlek är det största,
det starkaste jag vet,
du bär oss genom döden
till dig i evighet.

©Text: Margareta Melin, publ. med tillstånd
Musik: Nils Jacobsson, alt. Marta Bäckman (kan ej publ. här)
1. Min Gud, jag sjunker ner 
vid korsets fot och ber 
om denna djupa frälsning, 
som du av nåd oss ger. 
Min egenvilja krossa, 
all själviskhet fördriv. 
O Gud, mej helt förlossa, 
bli livet i mitt liv! 
Som hjorten efter vatten 
jag längtar efter dej, 
med Andens hela fullhet, 
o Gud, välsigna mej! 

2. O Jesus, helga mej
och dra mej närmre dej,
och till mitt sinnes ande,
o Gud, förnya mej!
Till hjärtats djup mej rena
i blodets purpurälv,
mej helt med dej förena
och fyll mej med dej själv.
Som hjorten efter vatten...


3. Det finns ej någon mer 
än du som frälsning ger, 
och ej ens himmel räcker 
om inte dej jag ser. 
Ej dina gåvor heller 
har värde utan dej, 
blott du mej tillfredsställer, 
blott du är nog för mej. 
Som hjorten efter vatten...

4. Min brudgum rik och skön,
jag är din kärleks lön,
mitt hjärtas djupa längtan
är svaret på din bön.
Mot din uppstungna sida
jag måste luta mej,
o, låt mej sedan lida
och fröjdas blott med dej!
Som hjorten efter vatten...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar