lördag 17 november 2018

Du kära lilla med ögon klara1. Du lilla kära med ögon klara, 
be Herrens ängel dej väl bevara! 
Guds rikes älskade barn du är 
och vet ej, att du dess krona bär. 
Behåll din krona! Behåll din krona! 

2. De ska ju komma, de onda tankar  
av synd och skam som i världen vankar. 
De vill få stjäla din dyra skatt 
och byta morgonens ljus till natt. 
Behåll din krona! Behåll din krona! 

3. Och när de säger: minns årens heder, 
du är ej mera ett barn, som beder, 
ett barn, som älskar, ett barn, som tror, 
ett barn, som lyder, du är nu stor: 
Behåll din krona! Behåll din krona! 

4. Behåll Guds rike, som blev dej givet, 
din tro på Jesus, din tro på livet, 
ditt lätta löje, din korta tår, 
din omedvetna, daggfriska vår! 
Behåll din krona! Behåll din krona! 

5. Så många vill ju din krona vinna, 
som jämt får söka men aldrig finna, 
som ständigt frågar men ej får svar.
Behåll Guds rike i hjärtat kvar! 
Behåll din krona! Behåll din krona!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar