lördag 17 november 2018

Klockan slår1. Klockan slår,
tiden går,
tron på ordet sitt prov består.
Har det rotats i hjärtats mull,
blir av evighetsfrukter full
//: tron som ur det växer fram ://

2. Klockan slår,
tiden går,
hoppet fel för Guds barn ej slår.
Det har vingar av änglars art,
far till himlen med bönens fart,
//: kommer tillbaka med svar ://

3. Klockan slår,
tiden går,
kärleken räknar inga år.
Den kan göra det gamla ungt,
göra lätt det som verkar tungt,
//: vatten förvandla till vin ://

4. Klockan slår,
tiden går,
Herrens nåd oförminskad står.
Den oss leder och skyddar än,
bygger här och hos Gud ett hem,
//: fullt av Guds seger och frid ://


5. Klockan slår,
tiden går,
här den byggt över tusen år,
helgat hjärtanas pilgrimsgång,
ringt till gudstjänst och lyft med sång
//: fanan som korstecknet bär ://

6. Klockan slår,
tiden går,
aldrig evighet slutet når,
aldrig vissnar Guds paradis,
aldrig tystnar hans kärleks pris.
//: Amen, halleluja, tack! ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar