söndag 11 november 2018

Pris vare Jesus Kristus

1. Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet,
som för oss blivit mänska
i stor barmhärtighet.
I tretti års besvär
han lärde lydnad här.
Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet!

2. Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet,
som återlöst oss alla
från satans trolöshet,
ja, med sin bittra död
oss räddat från vår nöd.
Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet!

3. Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet,
som till vår hjälp sänt Anden,
så full av helighet,
att lyfta världen all
ur Adams syndafall.
Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet!

4. Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet,
som oss i sakramentet
ger mer än allt vi vet.
Han med sitt allmaktsord
oss ger sin kropp, sitt blod.
Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet!

5. Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet, 
som är vår gode Herde
i nåd och trofasthet,
som skyddar folk och land,
oss håller i sin hand.
Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet!

6. Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet, 
vår Medlare hos Fadern
och vår rättfärdighet.
Förtrösta nu på det
och sjung med tacksamhet:
Pris vare Jesus Kristus
i tid och evighet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar