söndag 11 november 2018

O du min tröst och salighet 1. O du min tröst och salighet, 
den högsta fröjd mitt hjärta vet, 
min Jesus, dej av hjärtans grund 
jag tackar denna morgonstund, 
att du av nåd den natt som var 
mej för allt ont beskyddat har. 

2. Allt vad jag äger lämnar jag 
nu i din goda vård i dag. 
Åt dej jag lämnar kropp och själ, 
de kära du mej skänkt jämväl. 
Min egendom, mitt hus och hem, 
o Herre Jesus, skydda dem. 

3. Till dina änglar, Herre, säg 
att de mej följer på min väg, 
att de bevarar mej från fall, 
från ond, bråd död och ofärd all. 
När livet här tar slut för mej, 
låt dem mej leda hem till dej.

4. Låt varje stund för mej stå klart 
att levnadstiden flyr så snart, 
att alltid jag mot döden går 
och evigheten förestår. 
Dock vet jag att du sörjer för 
att inget ont mej skada gör. 

5. Då mina krafter tynar av 
och trött jag närmar mej min grav, 
giv att jag då i stadig tro 
mitt huvud lägga får till ro 
och att den frid jag vann i dej 
i dödens stund än tröstar mej. 

6. O Fader, hör min bön i dag. 
I Jesu namn dej nalkas jag, 
och därför vet jag att du ger 
ditt barn långt mer än vad det ber. 
Så tackar jag dej Herre kär, 
att om ditt barn du omsorg bär. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar