lördag 10 november 2018

Hör vår helgdagsaftons bön1. Hör vår helgdagsaftons bön:
Gud, låt inte syndens lön
drabba oss med evig gråt,
nej, vår synd och skuld förlåt,
så, uppståndna från de döda,
glada vi vår vän kan möta!

2. Kristenhet, stå upp, var glad
och gå upp till Sions stad,
lovsjung Herren, mild och god,
som för våra synder dog,
förde livet fram i ljuset,
blev vår väg till fadershuset. 

3. Helga, folk av alla slag,
Herrens stora vilodag,
sabbatsvilans helgdagsfrid
efter långfredagens strid!
Hedra nu med sång och böner
Kristus som med liv oss kröner!

4. Kristus! Ära vare dej!
Himlens portar öppnar sej!
Din korsfästelse igår
givit ormen banesår,
din uppståndelse imorgon
ut i mörkret kastat honom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar