fredag 9 november 2018

En visa ny med ämne stort
1. En visa ny med ämne stort
vi vill till Gud frambära.
Vi sjunger om vad Gud har gjort
sitt namn till lov och ära.
I Bryssel blev hans stämma hörd
med svar på tvivlets frågor,
i de martyrers vittnesbörd
som han med sina gåvor
så rikligt hade rustat. 

2. Låt lögnen frodas till en tid,
klen är dess vinst och värde.
Vi bör ju tacka Gud därvid:
Guds ord är dock på färde.
För dörren sommartiden står
och vintern är till ända.
Allt blommar i den späda vår:
Gud skall sitt verk fullända
som han så härligt börjat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar