onsdag 7 november 2018

Herren Gud har välsignat vår jord
//: Lalalalala lalalalala,
halleluja! ://

1. Herren Gud har välsignat vår jord.
Landet har burit sin gröda.
Från himmelen sände han sol och regn,
så mänskor och djur ska få föda.

Lalalalala...

2. Allt som lever bär vittne om Gud,
hjärtana fylls nu av glädje.
Och själv går han framför och visar väg
för dem som vill följa på färden.

Lalalalala...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar