söndag 4 november 2018

Om Kristi gärning, evigt stor
1. Om Kristi gärning, evigt stor,
nu sjung, Guds kyrka, du vår mor!
Han i sin helighet dej klär,
martyrers blod blir helig säd.

2. Guds vittnen valde gråt och nöd,
försakade allt överflöd.
De djupt sej böjde, tog sej tid,
de bar till fridlöst folk Guds frid.

3. De seglade på vilda hav,
de fann i främlingsland sin grav.
De under korset segnat ner,
men nu Guds härlighet de ser.

4. Guds vittnen gror i Jesu spår,
de växer upp som rosor små.
De rodnar här i markens ris
men blommar skönt i paradis.

5. Treenig Gud, dej vare pris
och lov och tack på alla vis!
Du, Gud, för evigt äran får
av vittneshärens segertåg!
Amen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar