söndag 4 november 2018

Kom, sjung för vår Gud
1. Kom, sjung för vår Gud en ny sång av hjärtat,
kom, sjung för vår Gud, ja, sjung till hans ära,
kom, sjung för vår Gud, utropa hans seger,
kom, sjung för vår Gud, kom, sjung för vår Gud!

2. Förkunna bland folken alla hans under,
vår Herre är stor, och högt är han prisad,
han både vår jord och himmelen skapat,
kom, sjung för vår Gud, kom, sjung för vår Gud!

3. Han omges av prakt och glans i sitt tempel,
kom dit högtidsklädd, fall ner inför honom, 
Förkunna bland folken: Herren är konung!
Kom, sjung för vår Gud, kom, sjung för vår Gud!

4. Se, världen står fast och ska inte rubbas,
han dömer den rättvist, dömer med oväld,
må himmelen fröjdas, jorden må jubla!
Kom, sjung för vår Gud, kom, sjung för vår Gud!

5. Må havet nu brusa med allt den rymmer,
må marken sej glädja med allt den bär på,
må träden i skogen jubla för Herren!
Kom, sjung för vår Gud, kom, sjung för vår Gud!

6. För se, han ska komma, se, han ska komma,
han kommer i makt att råda på jorden,
att råda i världen rättvist och trofast.
Kom, sjung för vår Gud, kom, sjung för vår Gud!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar