onsdag 14 november 2018

Välkommen julafton härliga, klara

1. Välkommen julafton härliga, klara,
du tänder ljus i vårt hjärta och tjäll!
Lovsången ljuder från änglarnas skara,
genom århundraden hörd i kväll:
"Ära vare Gud i höjden och på jorden frid,

människorna en god vilja - ära vare Gud!"
Välkommen julafton härliga, klara,
du tändet ljus i vårt hjärta och tjäll!

2. Jesus är gåvan, given åt jorden,
Gud denna gåva åt syndare ger,
likasom midsommarsolen i norden
djupaste midnatt sin ljusglans beter.
"Och det folket som i mörkret vandrar ser ett ljus,
över dem som bor i mörka landen skiner det."
Jesus är gåvan, given åt jorden,
Gud denna gåva åt syndare ger.

3. Jesus är gåvan, salighet, ära,
frälsning och liv vi i honom har fått!
Jesus, vårt julträd, frukter vill bära,

Jesus, vårt julbröd, oss ger allt gott.
"Ty ett barn är fött i dag, en Son oss given är,
vilkens herradöme varar, och han heter Gud."
Jesus är gåvan, salighet, ära,
frälsning och liv vi i honom har fått!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar