torsdag 8 november 2018

Ett skepp nu kommer lastatAlt. koralversion (utjämnad rytm):1. Ett skepp nu kommer lastat,
med nåd och frid ombord.
Det bär Guds Son inom sej,
Guds Son som är Guds Ord.

2. Se skeppet glider framåt,
det bär en dyrbar last,
dess segel är Guds kärlek,
Guds Ande är dess mast.

3. Dess ankare når jorden
när Ordet här blir kött.
Ja, Herren själv blir mänska,
ett barn åt oss är fött.

4. I Betlehem det föddes,
i krubbans halm och strå.
Nu det som var förlorat
kan frälsas, Gud ske lov!

5. Men den som nu med glädje
det barnet kyssa vill,
den måste också lida,
med honom dö därtill,

6. dö bort från synd och högmod
och så till liv uppstå,
med korset på sin skuldra
till paradiset gå.

7. Maria, Herrens moder,
vi prisar salig nu.
O Jesus, du vår broder,
högtlovad vare du!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar