söndag 1 juni 2014

Är det sant att Jesus är min broder






1. Är det sant att Jesus är min broder?
Är det sant att arvet hör mig till?
O så bort med alla tårefloder,
bort med allt som här mig ängsla vill!

2. Gud min broder - under över under -
större nåd väl aldrig tänkas må!
Fast jag ej kan tro det alla stunder
är jag salig på hans ord ändå.


3. Fast jag aldrig tror det som jag ville
är dock saken alltid lika sann.
Ej i tvekan jag min frid förspille,
då ju Jesus aldrig ljuga kan.

4. Han har sagt: "Min Fader, eder Fader",
han har sagt: "Min Gud och eder Gud."
O min arma själ, är du ej glader
att ock du har fått ett sådant bud!

5. O det broderskapet, se det gäller
mer än allt vad här man nämna kan,
ty i bredd med Jesus det mig ställer,
ger mig rätt till samma arv som han.

6. Samma arv däruppe i det höga,
samma himmel, samme Gud och Far.
Herre, Herre, öppna blott mitt öga
för de skatter jag dock verkligt har! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar