lördag 7 juni 2014

Kom, helge Ande, med ditt ljusAlt. koral:1. Kom, helge Ande, med ditt ljus,
församla oss till Herrens hus
att vi må Kristus hylla.
O kom att alla trognas bröst
med evangeliets nåd och tröst,
med tro och kärlek fylla.
Fridens tolk,
lär allt folk
när och fjärran
känna Herran,
lär oss alla
allas Fader rätt åkalla.

2. Ett hopp, en tro, ett dop, en Gud,
så kring vår jord med fröjdeljud
bekännelsen må höjas.
I skaran av Guds Israel
må blott ett hjärta och en själ
och blott ett sinne röjas.
Fridens ord,
nådens bord
kraft oss give
och oss drive,
Gud till ära,
att varandras bördor bära.

3. Men ännu varar stridens nöd;
till seger över synd och död
oss med din kraft omgjorda!
De säkra väck, de svaga stärk,
ditt påbegynta goda verk
till Kristi dag fullborda!
Ande god,
hopp och mod,
fridens styrka
giv Guds kyrka
här i tiden,
samla henne sist i friden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar