onsdag 4 juni 2014

Var glad och sjung! Din Frälsare har vunnit!Alt. koral: 


Alt. koral:1. Var glad och sjung! Din Frälsare har vunnit,
han vann i striden, i vårt ställe gick!
Benådning för en dödsdömd värld han funnit,
den fann han i sitt sista ögonblick.
"Det är fullbordat!", hör, han vill oss kalla,
och detta gäller dej och mej och alla.

2. Stäm upp en sång, ja sjung till Jesu ära!
I evighet den sången sjungas skall.
Låt bli att mer på Jesu bördor bära
och grubbla inte längre på ditt fall,
ty det är botat. Allt är väl därovan.
Halleluja! Pris vare Gud för gåvan!

3. Och om så alla känslor skulle vika
som molnen för orkanens hastighet,
så kan Gud Fader inte Sonen svika,
ej glömma köpet i all evighet.
Det stora köpet, det som gällde alla,
skall aldrig nånsin ändras eller falla.

4. Så bort med allt som vill mej ängslig göra,
med Kristus är det inte något fel!
Visst har jag skulder, men de skall tillhöra
min Borgesman, som fick dem på sin del.
Som Kristi brud är jag bestämt fritagen
från skuldkapitlet i den kära lagen.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar