söndag 29 juni 2014

Komme ditt rike, Fader vår


1. Komme ditt rike, Fader vår,
in i mitt hjärta och sinne.
Vinn mej, tills helt du makten får
över min värld därinne.
Vinn mej till vittne om Guds Lamm,
lär mej att bedja riket fram.
Amen, ja, kom, Herre Jesus!

2. Komme ditt rike, Fader vår.
Alla som Namnet vill bära
fyll med den Ande, som förmår
världen ge Kristus ära.
Gör oss till ett och låt ditt folk
bli för vår värld din kärleks tolk.
Amen, ja, kom, Herre Jesus!

3. Komme ditt rike, Fader vår.
Efter din frälsning vi bidar.
O, vilket segerjubel går
genom Guds världar vida:
Alla bekänner Kristi makt,
allting blir Fadern underlagt.
Amen, ja, kom, Herre Jesus!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar