torsdag 26 juni 2014

Den korta stund jag vandrar här

1. Den korta stund jag vandrar här, 
vad fruktar jag och klagar? 
Han som den gode herden är, 
han mina steg ledsagar. 
Han som gav livet för sin hjord 
än med sin Ande och sitt ord 
är när oss alla dagar. 

2. Jag hör hans röst och känner den 
och går dit han vill kalla. 
De sina känner han igen, 
han räknat har dem alla. 
Han söker den som vilse far, 
den svage i sin famn han tar, 
upprättar dem som falla. 

3. Han styrker mig med livets bröd 
vid nådens helga källa, 
där Andens kraft mot synd och död, 
där frid och fröjd uppvälla. 
Hur mörk min väg bland törnen går, 
blott jag ej viker från hans spår 
jag ej skall modet fälla. 

4. O du som sade: "Ingen kan 
de mina från mig taga", 
dig mot en värld jag ropar an, 
som vill mig från dig draga. 
Låt mig ej villas bort från dem, 
som till din Faders sälla hem 
du lovat att ledsaga. 

5. Hur tomt är allt vad världen har, 
hur kort dess nöjen vara! 
Snart stundar natten, då envar 
av oss skall hädanfara. 
Och då, vad är all lycka här 
emot det löftet: "Där jag är, 
där skall ni också vara!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar