söndag 29 juni 2014

Om Jesu blod jag sjunga vill1. Om Jesu blod jag sjunga vill,
det runnit har för alla.
För ond och god det räcker till,
dess värde kan ej falla.

2. Kring källan syns en syskonring,
som helats genom såren.
De har ej brist på någonting,
ty Herden vårdar fåren.

3. Den bästa delen blivit vår,
låt glädjesången ljuda!

Ur källan alla dricka får
och en den andre bjuda.

4. Och vid den källan, Jesus Krist,
med livets vatten sköna,
betungade sin börda mist,
här torra träd blir gröna.

5. Här erbjuds nåd åt syndare
och dubbelt för de sämsta.
Här finns det hjälp för stackare,
de sämsta blir de främsta.

6. Ja, allt för intet har vi fått,
Guds gåva är oss given.
Den som nu här tar ut sin lott
är redan salig bliven.

7. Halleluja! Gud, Fader, Son
och helge And´ tillika!
Om syndare du varit mån
och gjort dem bottenrika.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar