torsdag 5 juni 2014

Vilken lycka, vem kan rycka1. Vilken lycka, vem kan rycka
Guds utvalda ur hans hand?
Dag som rinner oss påminner:
här är blott vårt främlingsland.
Jord och himmel, havets vimmel,
allting prisar dej, o Gud!
Inför tronen änglatonen
klingar till basuners ljud.

2. Skall de dina glömma sina
jubelsångers klara ton?
Nej, din ära skall de bära 
fram i helig procession.
Knän ska böjas, Gud upphöjas,
lova Herren tusenfalt!
Hör, Guds vänner som bekänner:
Gud i Kristus skänkt oss allt!

3. Gamla, unga, varje tunga
skall förkunna: Gud är stor!
Dej vi prisar, lydnad visar,
Konung som i himlen bor!
Nåd allena gjort oss rena,
Herren själv har oss utvalt.
Vi fick livet, fick det givet.
Vad fick han som allt betalt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar