måndag 30 juni 2014

Som ljus i änglahänder
1. Som ljus i änglahänder
stå bleka stjärneblänk,
och tunn och klar sig tänder
en månes silverlänk.
Men över livets gärden
i dunkel vägen bär.
Jag ville gå på färden
med dej, o Herre kär.

2. Som himlens fågel breder
de starka vingar ut,
så Herren Gud bereder
oss sköld och skydd till slut.
Han vet att vi är lika
förgängligt gräs, ja, stoft,
och våra sinnen rika
en fläkt, en blommas doft.

3. Som stilla solglansglöden
från klarnad himmel flöt,
som dagg med svala flöden
de heta timmar slöt,
i stillhet Herren skådar
ifrån sin boning ned
och jordens barn benådar
med himlens ro och fred.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar