torsdag 26 juni 2014

Helige Fader, kom och var oss nära


Alt. koral:
1. Helige Fader, kom och var oss nära.
Låt oss förnimma kraften av din lära.
Du som kan giva mer än vi begära,
hör oss, o Fader! 

2. Jesus, var när oss, du som dog för alla.
Frälsning beskär oss, hör, vi dig åkalla.
Led oss och bär oss, att vi ej må falla.
Du är vår starkhet.

3. Helige Ande, som i sanning leder,
himmelska duva, sänk i dag dig neder.
Helga, välsigna varje själ som beder.
Amen, ja, amen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar